Rövidítés Jelentés
.osan pontosan
+ meg
+' még
+y megy
+6ó megható
+elégel megelégel
+oldás megoldás
||-os párhuzamos
*@lek szeretlek
*intem szerintem
1általán egyáltalán
1edül egyedül
1előre (1Lőre) egyelőre
1éb egyéb
1idős egyidős
1ik egyik
1M egyetlenem
1Nes egyenes
1Nlő egyenlő
1Sít egyesít
1Sület egyesület
1x egyszer
2ség kétség
3x-os háromszoros
4szemközt négyszemközt
4zet négyzet
5let ötlet
7en héten
7vége hétvége
aje igen, jó, szuper (az ah yeah!= óh, igen! angol kifejezésből)
alQ alku
asszem azt hiszem
Bke béke
Brel bérel
c6 chat
Cg cég
csaQgy csakúgy
d de
dsc diszkó
e/ eper
eccer egyszer
emil e-mail
emléxem emlékszem
egészségügy
felhív6lak? felhívhatlak?
foQ fokú
gazd gazdaság
Gp gép
grat! gratulálok!
gratula! gratulálok!
h hogy
Hló háló
hnap holnap
Htha hátha
Htra hátra
Htul hátul
Hzas házas
Hzi házi
hv? hogy vagy?
I nagyi, nagymama
infl infláció
info információ
ír6sz írhatsz
Jg jég
jLMe jelleme
jo8 jó éjt
krstlk, hivj fl! kerestelek, hívj fel!
kiBkül kibékül
Kr kár
Krtya kártya
ktg költség
KV kávé
Ldől eldől
lécci légy szíves
Lhagy elhagy
LM elem
Lm1 elmegy
lszi légyszi
Lv elv
m mert
m1 megy
Mber ember
mind1 mindegy
MiQlás Mikulás
Mlék emlék
Mlít említ
mond6om mondhatom
mus? mizujs? mi újság?
muxik működik
nemtom nem tudom
nm nincs mit
NRgia energia
ph párhuzamos
pill pillanat
Pkség pékség
Pnz pénz
prg program
pénzügy
Qdarc kudarc
QK kuka
Qlcs kulcs
Qra kúra
Qt kút
Qtat kutat
Qtya kutya
Rdő erdő
skh semmi közöd hozzá
eső
Ste este
Sti esti
szentem szerintem
szla számla
sztem szerintem
sztlek szeretlek
szvsz szerény véleményem szerint
teccik tetszik
Tl tél
Tma téma
tnap tegnap
tom tudom
Tr tér
Ttel tétel
×etném szeretném
x-os szoros
vaQ vaku
vasút_ vasútvonal
Vd véd
Vg vég
Vgül végül
vhány valahány
vhol valahol
vLM velem
vok vagyok
vki valaki
vmi valami
Vr vér